הרב מג הינו מטאטא עשוי מיציקה אחת של גומי טבעי. מבנהו המיוחד של המטאטא אינו מאפשר ללכלוך להצטבר. הרב מג אינו נשחק או משנה את צורתו. ניתן לנקות עימו שטיחים,בעת חיכוך הגומי בשטיח נוצר חשמל סטטי ה"מדביק" את כל הלכלוךוהשיער אל הרב מג. להבדיל משואב אבק,השואב את הלכלוך אך לא מצליח לשאוב את השיער והמוך מהשטיח. הרב-מג מיוצר ע"י חברת טירולר. ללא מקל

רב מג מטאטא גומי

60.00 ₪מחיר